Raúl Soutelo Vázquez

Membro

Raúl Soutelo Vázquez é Doutor en Historia pola U. de Vigo, profesor de Xeografía e Historia no IES Campo de San Alberto (Noia) e profesor Asociado de Didáctica das Ciencias Sociais na Facultade de Ciencias da Educación da Universidade de Santiago de Compostela. Forma parte da Comisión Técnica do Arquivo da Emigración Galega (Consello da Cultura Galega) e do grupo de investigación en Historia política e dos nacionalismos (HISPONA). As súas achegas máis recentes sobre as características e consecuencias da emigración galega a América durante o século pasado son os artigos académicos titulados “Traficantes de soños. Beneficiar da emigración a América” en I. Dubert, ed., A morte de Galicia (Xerais, Vigo, 2019) e “ Estudar as migracións dende Ourense: reflexións e propostas didácticas partindo das achegas de Jesús de Juana” en xullo Prada Rodríguez e Domingo Rodríguez Teijeiro, eds. Indivisa manent. Estudos en homenaxe a Jesús de Juana (Ed. Galaxia, Vigo, 2019). Entre as súas monografías de temática migratoria destacan: Entre Ourense e América. A emigración nos proxectos de vida de diferentes tipos de familias na Galicia rural, 1880-1960 (Deputación de Ourense, 2018), Emigración negocios e política na Galicia rural: Coles, 1880-1950 e Entre Ourense e América (Deputación de Ourense, 2013). En coautoría con Mª Xosé Vázquez Lojo publicou Emprendedores rexos en tempos duros. A integración dúas galegos en Venezuela e non Brasil durante ou século XX (Deputación de Ourense, 2015) e Salceda nos tempos dá emigración a América (Deputación de Pontevedra, 2019). En 2017 recibiu con Xosé Manuel Vázquez Lixou o Premio Murguía de Ensaio polo traballo O Son que coñeceu Ramón Caamaño. Xentes e espazos dentro e fora do marco fotográfico (Deputación da Coruña, 2018). A súa monografía máis recente é O Anxo de Monteasnal. Investigación e didáctica dá represión franquista en Galicia partindo da memoria oral dun home bravo que non se deixou cazar (Ir Indo, Vigo, 2019).