Emilio Grandío Seoane

Coordinador

Catedrático de Historia Contemporánea da Universidade de Santiago de Compostela (2023), foi secretario do Departamento de Historia Contemporánea e de América (2006-2010), coordinador do Máster Interuniversitario en Historia Contemporánea (2012-2018) e coordinador de Grupo HISPONA (2012-2023). Doutor en Historia en 1995 coa tese La CEDA en Galicia 1931-1936. As súas liñas de investigación prioritarias xiran arredor da historia política e social dende a II República ata a Transición Democrática, a ditadura franquista e os servizos de información. 

Dirixiu e coordinou diversos proxectos de investigación nacionais e internacionais, financiados polo Ministerio da Presidencia e o MINECO. Tamén as financiadas pola Deputación Provincial da Coruña sobre a represión da Guerra Civil na provincia da Coruña (2004-2006), o conflito sociopolítico na II República (2006-2008) e a represión institucional nas provincias da Coruña («Xeración Perdida Coruña 36», 2016-2017, https://www.dacoruna.gal/cultura/xeracion-perdida/) e Pontevedra («Xeración Perdida Pontevedra 36», 2017-2018, https://arquivos.depo.gal/xeración perdida). Entre 2006 e 2012 foi coordinador do proxecto interuniversitario «As vítimas, os nomes, as voces e os lugares» (Universidades de Santiago de Compostela, A Coruña e Vigo), pioneiro nos estudos sobre a represión da Guerra Civil. Tamén coordinou os grupos EUCODE, liderados por sete universidades españolas, para desenvolver un proxecto europeo sobre «A cultura do fascismo/antifascismo na construción de procesos de transición democrática» (2015-2017); e a Rede de Excelencia RETTDES (2015-2017). Coordinador da RESHINT, Rede Española de Estudos de Intelixencia Histórica (https://reshint.wixsite.com/reshint/objetivos) 

Investigador principal de proxectos e grupos de traballo vinculados á creación de lugares da memoria democrática en Galicia, con financiamento da Secretaría de Estado da Memoria Democrática (2021-2023, https://memoriasvivas.es/), ademais de ser o responsable do convenio de colaboración para a dixitalización e difusión do Fondo Miguel Gutiérrez de Propaganda Política da Transición (2022-2024, https://consellodacultura.gal/evento.php?id=201745). 

Entre as suas monografías salientan Historia da Coruña (séculos XIX e XX) (1996); O republicanismo coruñés na Historia (1997); Anos de guerra. A Coruña, 1936-1939 (1999); Caciquismo e eleccións na Galicia da Segunda República (1999); O Informe Brandariz (A Coruña, 1937) (2001); Casares Quiroga. Discursos parlamentarios (2006); Casares Quiroga. A forxa dun líder (2011); Vixiados (2011); War Zone. A Segunda Guerra Mundial no noroeste da Península Ibérica (2012); Derribar a Franco (2013); A Balancing Act: British Intelligence during the Second World War in Spain (2017); y Hora Zero. La inteligencia británica en España durante la Segunda Guerra Mundial (2021). 

Así mesmo, cabe mencionar a coordinación do dossier da revista Historia del Presente sobre a Transición en Galicia co artigo «A maquinaria da transición: a UCD en Galicia» (2015); «A luz que marcou o camiño: a reconstitución do PSOE en Galicia», Historia del Presente 26 (2017); «Franquismo e oposición nos anos cincuenta: narracións da reconciliación nacional», en F. Morente e F. Gallego, The last survivor (Sussex Academic Press, 2017); Compromiso por la democracia. Historia vital de Salvador de Madariaga (Instituto José Cornide, 2017); «Sobre a transición democrática e o século XXI: Novas formas, novas fórmulas», Studia Histórica Contemporánea 35 (2020). Escribiu ou coordinou tamén as obras colectivas, con J. Prada e J. R. Rodríguez Lago (coords.), En transición. Europa y los retos de la representatividad (2020); con E. Fernández, Orden o República? Conflictividad social y política en A Coruña (1931-1936) (2020); con A. Romero (eds.), Profesor Barreiro. Homenaxe debida a Xosé Ramón Barreiro Fernández (2023); Pasado arrincado. Lugares de Memoria Democrática en Galicia (2024); e con C. Píriz (coords.) España espía(da). Los servicios de información en la España de la Segunda Guerra Mundial (en publicación). 

É autor dos Informes Históricos do Pazo de Meirás encargados pola Deputación da Coruña (2018) e a Comisión de Expertos da Xunta de Galicia (2019); do Informe Histórico do proceso de permuta da Casa Cornide, a cargo do Concello da Coruña (2020); e presidente da Comisión de Expertos para a Recuperación das Estatuas do Mestre Mateo (Consorcio de Santiago, 2021). Membro das redes internacionais Direitas, História e Memoria (DHM) e a Rede para o estudo do fascismo, o autoritarismo e as transicións á democracia (REFAT). Membro dos Consellos de Dirección do Instituto José Cornide de Estudos Coruñeses e da Asociación de Historiadores da actualidade. Colaborador en medios de comunicación, asesor de películas e documentais e comisario de exposicións sobre as súas liñas de investigación. 

Contacta con Emilio Grandío Seoane

Mais información

  • Curriculum

    En formato pdf

  • Mail

    emilio.grandio@usc.es