JOSÉ JAVIER RODRÍGUEZ GONZÁLEZ

Colaborador

Profesor Titular de Historia Contemporánea da Universidade de León. As súas liñas de investigación son Segunda República, Guerra Civil, Ditadura Franquista, Segunda Guerra Mundial, violencia política e redes de espionaxe.  Director do Grupo de Investigación Consolidado da Universidade de León INDETEHI “Temas Históricos”. Un dos temas que abordou nas súas publicacións é o estudo da represión durante a Guerra Civil e a Ditadura, analizando os diversos sectores sociais que a sufriron, así como o universo carcelario e os campos de concentración.  Noutras obras investigou sobre a construción do franquismo, así como os procesos de control social levados a cabo pola ditadura. Nos últimos anos incorporou á súa traxectoria investigadora o período da Segunda Guerra Mundial, analizando as relacións entre a Alemaña nazi e a España franquista, así como o estudo das redes de espionaxe alemá e británica establecidas no noso país durante a contenda bélica. Impartiu docencia no Máster Interuniversitario en Historia Contemporánea dentro do curso “Mobilización Social e Política en España no primeiro terzo do século XX: da Restauración á Guerra Civil”, nunha das súas sedes, a Universidade de Santiago de Compostela. Na actualidade é profesor do Máster Universitario en Cultura e Pensamento Europeo. Tradición e Pervivencia (Universidade de León) e do Máster Universitario en Sindicalismo e Diálogo Social (Universidade de Valladolid). No ano 2016, acudiu á Universidade de Bonn (Alemaña) para participar na programación docente de posgrao e en concreto no curso titulado “Mito e Modernidade nas Culturas Hispánicas” organizado polo Departamento Institut VII/ Abteilung Für Romanistik. A súa participación centrouse na temática de “Os mitos da Guerra Civil e o Franquismo na memoria cultural de España”. Dirixiu 13 Cursos de Verán sobre Historia e Memoria organizados pola Universidade de León, dous deles en colaboración coa Universidade Carlos III de Madrid. Na actualidade é o Investigador Principal do contrato/proxecto “Investigación das fortificacións da guerra civil na provincia de León”, asinado entre a Junta de Castilla y León e a Universidade de León no ano 2019.