Luis Velasco Martínez

IFP

Luis Velasco

Licenciado en historia pola USC e máster no programa interuniversitario en historia contemporánea. Foi investigador visitante na Universidad de Buenos Aires, Universidad Complutense de Madrid, Universidad de Alcalá de Henares, Universidad Rey Juan Carlos, no Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Columbia University, Barnard College, University College Dublin e no Colegio de México. Foi tamén profesor da Universidad Pablo de Olavide (Sevilla) e da Universidad de Málaga.

No ámbito da xestión desempeñou diferentes postos de representación e goberno no seo da USC, mentres no ámbito privado traballou no sector editorial para posteriormente fundar a súa propia asesoría de xestión do coñecemento.

Actualmente compaxina aa docencia na Universidade de Vigo co seu cargo de coordinador do Máster en Seguridad, Paz y Conflictos Internacionales de la USC y el IEEE. As súas principais liñas de investigación céntranse no proceso de construcción do nacionalismo español ao largo do século XX e na historia militar dende unha perspectiva social. Tamén realizou estudos sobre as redes falanxistas en América e sobre a  ensinanza da historia.

Entre os seus traballos máis recentes destacan:

-Velasco Martínez, Luis: “Falangistas y franquistas en América (1936-1975): un estado de la cuestión”, Historia 396, Vol. 9, Nº2,  2019, pp.1-18.

-Velasco Martínez, Luis: “¿Uniformizando la Nación? El servicio militar obligatorio durante el franquismo”, Historia y Política: Ideas, procesos y movimientos sociales, Nº38, 2017, 57-89.

-Velasco Martínez, Luis: “El parlamento largo de Sagasta y la Cuestión social: la reforma non nata de Cassola”, del Valle Villar, J.M. (Coord.) Práxedes Mateo Sagasta. Presidente del Consejo de Ministros de España. Política y Cuestión social (1874-1902), Madrid, CINCA, 2017, pp.77-96.

-Velasco Martínez, Luis (et alii): Historia Cotemporánea Universal, Barcelona, Edebé, 2015.

-Velasco Martínez, Luis (Coord.): Juventud y violencia en la historia. Del mundo antiguo al mundo actual, Santiago de Compostela, Valedor do Pobo, 2014.

Contacta con Luis Velasco

Mais información

  • Curriculum

    List Content goes here

  • Mail

    luis.velasco@usc.es

  • LinkedIn

    List Content goes here