Título: A participación política dos emigrantes galegos (1905-2010)

Data lectura: 22/12/2010

Director: Xosé Manuel Núñez Seixas

Autor: Anxo Lugilde Pardo