Vídeos de todas las ponencias en el seminario «Os exilios ibéricos en clave comparada»

Inauguración. Ramón Villares e Xosé M. Núñez Seixas.
Palestra inaugural: «O Consello de Galiza e os exilios ibéricos Ramón Villares». Consello da Cultura Galega e Universidade de Santiago de Compostela
Leer más