A equipa de HISPONA

O grupo de investigación HISPONA está formado por profesores titulares e investigadores en formación do Departamento de Historia Contemporánea e de América da Univerdad de Santiago de Compostela. Ademais, conta coa colaboración de varios investigadores de outros centros de investigación.

Membros

IFP

Colaboradores externos